24/7 Podpora

Ako to funguje:

 • Promoakcia bude prebiehať do 6. novembra 23:59 SEČ. Za stávkovanie v hre Superman budete získavať body, a to 1 bod za každých stavených 10 €.
 • Za každý bod získaný počas obdobia promoakcie získate vstupenku do žrebovania o celkovú sumu 4 000 €, rozdelenú do 40 cien po 100 € (10 týždenne). Žrebovanie sa uskutoční každý týždeň v piatok počas obdobia promoakcie.
 • Najlepších 5 hráčov, ktorí do 6. novembra získajú najviac bodov, si navyše podelí ďalších 3 500 € (každý z týchto 5 hráčov po 700 €).
 • Peňažné ceny budete dostávať každý týždeň na základe počtu bodov získaných počas predchádzajúcich 7 dní. Peňažné ceny budú štruktúrované nasledovným spôsobom:

Počet bodov za týždeň Hodnota ceny
100 až 499 bodov €5
500 až 999 bodov €10
1000 až 1999 bodov €25
2000 až 3499 bodov €50
3500 a viac bodov €100

Competition Terms & Conditions

 • Promoakcia bude prebiehať do 6. novembra 23:59 SEČ.
 • Hráčom budú udeľované body za ich kumulovanú sumu stávok na konci každého dňa v hre Superman: Last Son of Krypton. Hráči budú o odmene, ktorú získajú každý týždeň, informovaní prostredníctvom e-mailu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bodov môžu hráči kontaktovať náš tím technickej podpory na adrese support@eucasino.com.
 • Body sa budú spočítavať každý piatok počínajúc 17. októbrom až do 7. novembra za hru počas predchádzajúcich 7 dní (od piatka do štvrtka v časovom pásme SEČ) na účely výpočtu týždenných odmien podľa tabuľky v našich Pravidlách. Taktiež aj na účely vstupeniek do žrebovaní o celkovú sumu 4 000 €.
 • Odmeny budú víťazom pripísané na konto do 72 pracovných hodín od oficiálneho informovania o odmene.
 • Všetky ceny sú v eurách a v príslušných prípadoch budú prepočítané na menu daných hráčov.
 • V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa bodov udelených počas promoakcie je rozhodnutie spoločnosti EUcasino konečné.
 • V prípade viacerých hráčov s rovnakým počtom bodov v súťaži konečných 5 najlepších hráčov o veľké ceny v hodnote 700 € budú víťazi náhodne vybratí zo skupiny hráčov s úplne rovnakým počtom bodov, čo znamená, že bude udelených presne 5 cien.
 • Táto promoakcia bude prebiehať u viacerých prevádzkovateľov. Ak preto vyhrá ceny zákazník alternatívneho prevádzkovateľa, cenu nebude udeľovať spoločnosť EUcasino
 • Celkový fond výhier, ktorý je k dispozícii pre týždenné odmeny počas obdobia promoakcie, je 42 500 €. V prípade dosiahnutia tohto limitu budú vyplatené všetky ceny získané do konca daného týždňa a počínajúc prvým nasledujúcim piatkom bude promoakcia pokračovať bez udeľovania týždenných odmien.
 • Spoločnosti EUcasino a Amaya Gaming si vyhradzujú právo kedykoľvek rozšíriť, upraviť alebo odstrániť ktorýkoľvek aspekt tejto promoakcie bez toho, aby vám to vopred oznámila
 • Spoločnosti EUcasino a Amaya Gaming si vyhradzujú právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek uchádzača, ak majú dostatočné dôvody veriť, že daný uchádzač porušil všeobecné podmienky a ustanovenia kasína alebo pravidlá tejto promoakcie.
 • Prijatím akejkoľvek ceny udelenej v tejto promoakcii zákazníci dávajú súhlas na použitie svojho mena a údajov bez akejkoľvek ďalšej kompenzácie na propagačné účely spoločnosti Amaya Gaming za predpokladu, že vyhrajú cenu ponúkanú prevádzkovateľom, u ktorého majú konto.
 • Je zodpovednosťou zákazníkov presvedčiť sa o tom, že je legálne hrať hru Superman: Last Son of Krypton v jurisdikcii, v ktorej hrajú a zúčastňujú sa tejto promoakcie.
 • Táto promo-akcia je k dispozícii len v nasledujúcich krajinách/vybratých krajinách: Poľsko, Litva, Rumunsko, Lotyšsko, Portugalsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovensko, Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Južná Afrika, Švédsko, Spojené kráľovstvo.
 • Štandardné bonusové podmienky.