24/7 Podpora
Podmienky a ustanovenia

Uhádni a vyhraj

 • Len hráči, ktorí úspešne zadali lístok s predpoveďou majú nárok na ceny.
 • Hráči môžu označit akékoľvek kombinácie hier na lístok. Viac tipov na lístku môže znamenať vyšší počet otáčok zdarma.
 • Iba lístky, na ktorých sú všetky predpovede správne budú považované za výherné. Akékoľvek nesprávne predpovede urobia lístok neplatným,.
 • Predpovede, ktoré zadáte sa budú počítať iba za normálny čas (90min).
 • Lístok môže byť vyplnený iba raz denne. Ak boli predpovede potvrdené už ich nie je možné zmeniť. Prosíme uchovajte si printscreen vášho lístku ukazujúceho potvrdené predpovede ako dôkaz v prípade akéhokoľvek nesúladu.
 • Predpovede môžu byť zadané iba na nasledujúci deň zápasu. Iba víťazné lístky dajú nárok na otáčky zdarma. Čiastky otáčok zdarma sú určené čiastkou predpovedí urobených pre daný deň a čiastkou stávok zahraných v deň, v ktorý boli predpovede zadané.Tabuľky pre výpočty si môžete prezrieť nižšie.
 • Stávkovanie v deň, keď zadáte predpoveď (deň pred zápasom (zápasmi) a výsledky v nasledujúci deň sú relevantné pre určenie počtu otáčok zdarma. Príklad: V deň zápasu dňa 13/06/2014 stávkovanie za 12/06/2014 je relevantné ako aj predpovede zadané dňa 12/06/2014.

Predpovede Tabuľka Multiplikátorov

Počet predpovedí Roztočenia zdarma
1 5
2 15
3 30
4 50

Stávkovacie multiplikátory

Stávky v EUR Multiplikátory
100 - 200 1
200 - 500 3
500 - 1500 8
1500+ 20

Príklad výpočtov:

Hráč, ktorý správne uhádne 3 hry na nasledujúci deň a prestávkuje 800EUR bude odmenený 240 otáčkami zdarma (30 x 8).
Ďalší hráč, ktorý prepovie 1 hru správne pre nasledujúci deň a prestávkuje 250EUR bude odmenený 15 otáčkami zdarna (5 x 3).

Víťazná séria

 • Hráči musia vyhrať akciu Predpoveď a Vyhraj aspoň tri po sebe idúce dni aby si mohli prevziať Cenu Víťazného pruhu.
 • Hráči musia kontaktovať podporu aby si prevzali cenu deň potom ako vyhral ich posledný lístok.
 • Akákoľvek pauza Víťazného pruhu zapríčinená neaktívnosťou v akcii Uhádni a Vyhraj alebo tým že hráč nemá výherný lístok zresetuje Víťazný pruh.
 • Prevzatie Výherného pruhu tiež zresetuje Víťazný pruh.
 • Ceny Víťazného pruhu sú rozdané v počte otáčok zdarma, ktoré sú stanovené otáčkami zdarma už vyhratými víťaznými lístkami počas akcie Uhádni a vyhraj a počtom za sebe idúcich výherných dní. Viď tabuľku a príklady nižšie pre objasnenie.
 • Maximálny počet dní pre víťazný pruh je 6 dní. Po 6 dňoch bude víťazný pruh zresetovaný.

Tabuľka cien víťazného pruhu


Po sebe idúce výherné dni Multiplikátor cien Príklad vyhraných otáčok Cena víťazného pruhu
3 1 45 45
4 1.5 90 135
5 2 200 400
6 3 250 750

Príklady:

Hráč ktorý vyhrá dokopy 45 otáčok zdarma počas po sebe idúcich 3 dní si môže prevziať extra Víťazný pruh vo forme 45 otáčok.
Ďalší hráč, ktorý vyhrá 200 otáčok počas po sebe idúcich 5 dní si môže prevziať extra Víťazný pruh vo forme 400 otáčok.


Výherca polčasu

 • Čím viac vkladov hráč urobí počas kalendárneho dňa tým viac otáčok zdarma dostane. Minimálny počet vkladov aby hráč mohol byť považovaný za Víťaza polčasu je 2 .
 • Počet otáčok zdarma závisí od počtu vkladov urobených každý deň. Maximálny počet vkladov je 5 denne. Viď tabuľku nižšie pre aktuálne členenie.
 • Každý deň sa hráč môže kvalifikovať na Víťaza polčasu. Hráč musí kontaktovať podporu a prevziať si cenu Víťaza polčasu.
 • Hráči môžu byť víťazmi polčasu akýkoľvek deň počas promoakcie Pohára automatov nielen počas dní zápasov.

Halvtidsvinst belönings tabell


Vklady za deň Cena
2 10
3 25
4 50
5 120

Všeobecné podmienky Pohára automatov

 • Časové rozmedzie tejto promoakcie je od 11/06/2014 do 13/07/2014.
 • Táto promoakcia je pre hráčov v skutočných peniazoch, ktorí urobili aspoň jeden úspešný vklad.
 • Táto akcia môže byť zrušená z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia. Deň začína 0:00:01 GMT a končí 23:59:59 GMT času.
 • Otáčky zdarma za Uhádni a Vyhraj budú pridané hráčom deň potom ako sa konali príslušné zápasy.
 • Otáčky zdarma na akciu Víťazný pruh budú pridané potom ako boli predpovede overené a do hodín po prevzatí .
 • Otáčky zdarma za akciu Výherca polčasu budú pridané deň potom ako bolo prevzatie overené.
 • Otáčky zdarma budú pridané s 60 krát stávkovacími požidadavkami, ktoré je možno hrať iba na automatoch. Otáčky zdarma si je možné prevziať do 1 dňa.
 • Bonus otáčok zdarma je ekvivalentný 5 otáčok je 1EUR
 • Vzťahujú sa tu štadardné bonusové podmienky.